Gyémántkor Idősek Otthona
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére történik. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, vagy egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. A jelentkezési laphoz mellékelni kell az alábbi iratok másolatát: * személyi igazolvány
* lakcímkártya
* TAJ kártya
* Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása (zöld színű nyomtatvány)
* legutolsó nyugdíjszelvény (vagy bankszámla kivonat a nyugdíj utalásról)
* legfrissebb orvosi zárójelentések (2-3 db)
Elérhetőségeink Bemutatkozunk Galéria Szolgáltatások Beköltözés Projektjeink Kapcsolat
Betöltés...

Jelentkezési lap letöltés

Cím:
Hajdú - Bihar megye
4173. Nagyrábé,
Liszt Ferenc krt. 14. Telefon(ok):
06-54/404-118
06-20/964-4070 Fax:
06-54/477-460 E-mail:
gyemantotthon@gmail.com